Yaşamlarının erken dönemlerinde yabancı bir dili öğrenmeye başlayan çocuklar, ilk çocukluk devresinin bitimine kadar yabancı bir dilin ses yapısı ve söz özelliklerine karşı hassas ve yeni bir dili kavramada yeteneklidirler .Özellikle okul öncesinde ikinci dil eğitiminin, çocukların farklı kültürlerin ve dillerin farkına varmaları ve ikinci dillere karşı pozitif tutum geliştirmelerinde büyük öneme sahip olduğu da söylenebilir.

Bu düşünceden yola çıkarak hazırladığımız ESL ve Hazırlık sınıflarındaki ingilizce dil programı, tüm hafta  boyunca  yarım gün olarak Türkçe programla bütünleşmektedir. Amacımız çocuklarımızın başka bir dili öğrenmeye olumlu bir yaklaşım içerisinde olmaları ve iki dilliliğin gerektirdiği dinleme ve konuşma dil becerileri kazanımının ilk adımlarını atmaktır.

İngilizce eğitimi TPR (Total Physical Response) (Tüm Fiziksel Tepki) ve Task-Based (Aktivite Tabanlı) yöntemleri esas alınarak gercekleşmektedir. Ayrıca CLIL (Content Language Integrated Learning ) metodu ile de daha geniş bir kültürel perspektif sağlayan, çok kültürlülüğü geliştiren,  dil becerilerine katkı sağlayan bir yol izlenmektedir. Bu metodlara göre tasarlanan, görsel, işitsel ve yaparak-yaşayarak öğrenmeye dayanan oyun ve aktivitelerde İngilizce dili iletişim aracı olarak kullanılmaktadir.

”Bütünsel Dil Yaklaşımı” ile çocukların kendine özgü gelişim ve öğrenme özellikleri göz önüne alınarak, çocukların yaş gruplarına uygun oyun ve etkinliklerle anlamlı bir bütün içerisinde  öğrenmeleri amaçlanmaktadır. Bu programda çocuklar için ilgi çekici ortamlarda, dilin işlevselliğini arttırıcı çalışmalar yapılır. Yabancı dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanımı gösterilerek,  çocukların İngilizce iletişim yeteneklerinin arttırılması hedeflenmektedir.

Günlük yaşamdan yola çıkarak İngilizcenin cocuklar için anlamlı hale gelmesi ve yabancı dilin iletişim aracı olarak kullanılması amaciyla programda ozel etkinlikler uygulanmaktadır. İngilizce öğretmenleri eşliğinde gerçekleştirilen aylık geziler, sınıflararası oluşturulacak fuar ve sergi etkinlikleri, ingilizce öğretmenleri tarafından hazırlanıp sergilecek ingilizce tiyatrolar, English mat etkinlikleri, ingilizce hikâye kitapları etkinlikleri, ingilizce cd ve odyovizuel çalışmalar bunların bazılarıdır.

Programımız tecrübeli yabancı öğretmenlerimizle birlikte uygulanır ve her çocuğun kendi hızında ilerlemesine olanak tanır.

ESL (English as a Second Language)