4+ Yaş Grubu

Çocuklarımızın sosyal- duygusal, bilişsel ve fiziksel olarak gelişmesini, gelişirken öğrenmesini ve öğrendiklerini ihtiyaç duyduğu alanlarda kullanabilen bireyler olmasını hedeflemekteyiz.

Planlanan program, çocuklarımızın mutlu, üretken, birbirine değer veren, saygılı, sorumluluk alabilen, duyarlı ve hoşgörülü bir birey olmasını destekleyen ‘Yaşayan Değerler’ çalışmalarını içermektedir. Sınıf ortamının dışına çıkarak farklı mekânlarda etkin öğrenme ortamları sunmaktayız. Görsel, işitsel ve dokunsal duyularını güçlendirmeyi, açık uçlu sorular sormayı, yaratıcı olmayı ve takım halinde çalışmayı, öğrenmeye karşı duyulan heyecanı desteklemek için Ataşehir okulumuzun içindeki “Masallar Dünyası” sınıfımızdan; ölçme, sorun çözme becerilerini geliştirmeyi, kavramlar, sınıflama, dört işlem bilgisini ve matematiğe dair her şeyi 5 duyuya hitap edecek şekilde desteklemek için de “Maths World” sınıfımızdan faydalanmaktayız. Bu farklı ortamların yanı sıra alanlarında uzman eğitimciler tarafından verilen branş derslerimiz de her öğretmenimizin kendine ait uygulama atölyesinde çocuklarımızla hayata geçmektedir. Branş derslerimizin yanı sıra bu yaş grubumuza özel olarak isteğe bağlı Fransızca ve İspanyolca dersleri verilmektedir.

4 yaş programında yer alan sunumlar, proje çalışmaları ve araştırma konuları, çocuklarımızın topluluk önünde konuşmalarını, anlamlı ve kalıcı bilgi edinmelerini, doğal süreçlerinde yaparak ve yaşayarak öğrenmelerini desteklemektedir. Bilim dünyasında yapılan keşifler, eğlenceli deneyler, süreci gözlemlemek ve sonuca ulaşmak, çocuklar için sihirli bir yolculuktur. Programımızdaki deneyleri Laboratuar ortamında uygularken, bazen bir bitkiyi yetiştirip, büyümesini takip etmek, büyüteçlerle doğayı keşfe çıkmak, keşfettiklerimizi paylaşmak en keyifli ve etkin öğrenme sürecidir.

Maths World çalışmalarımız, öğrencilerin bir üst eğitim basamağında sosyal ve akademik başarılarını sürdürmelerine yardımcı olacak şekilde sınıf içi çalışmalar ile yürütülmektedir. Matematik eğitiminin temelini oluşturan matematik kavramlarını, oyun tekniği kullanılarak öğrenmenin keyfini yaşatarak, matematiğin yalnızca işlemlerden oluşan bir kavram değil, bir düşünme şekli olarak çocuklara kazandırmayı amaçlamaktadır. Planlanan bilişsel etkinlikler, sayıları tanıma ve yazmayı, bire bir eşleştirmeyi, örüntü, gruplama, problem çözme, renkler, sayı doğrusu, geometri, zaman, ölçme ve simetri gibi, matematiğin alt yapısını oluşturan kavramları, günlük hayatta matematik dilini kullanmayı, analitik düşünme yeteneğini geliştirmeyi hedeflemektedir.

Rehberlik programımız içinde yer alan Dikkat, Görsel Algı ve İşitsel Algı çalışmaları Uzman psikologlarımız eşliğinde uygulanmaktadır. Çocukların, duygularını fark etmeleri, başkalarının duygularını anlamaları ve olumsuz duyguları ile başa çıkabilme, arkadaşlık kurabilme gibi sosyal- duygusal yeterliliklerini ve problem çözme becerilerini güçlendiren “Incredible Years” adlı sosyal beceri programı olan “Dina Dinosaur Classroom” uygulamaları 4 yaş programımızda da devam etmektedir. Çocuklarımızın ihtiyaçları doğrultusunda bireysel hedefler belirleyerek, kendi gelişim süreçlerine uygun şekilde destekleyici çalışmalar planlanmaktadır.