Hakkımızda

2002 yılında Koç Üniversitesi kampüsünde ilk adımlarını atan anaokulumuz, 2006 yılından beri Ataşehir'de, 2-6 yaş çocuklarının büyüme ve gelişmelerine istek ve heyecanla eşlik etmektedir. Bu eğitim yılında Doğu Ataşehir, Batı Ataşehir ve Koç Üniversitesi Kampüslerinde çocuklarımızla birlikteyiz.

Düşler Şatosu Anaokulları, okul öncesi eğitimin; yaşam boyu öğrenmenin başlangıcı olmasının yanı sıra çocukların kişilik yapılarını ve yaşama bakışlarını derinden etkileyen bir gelişim süreci olduğuna inanmaktadır. Anaokulu yıllarında “Early Production” olarak adlandırılan yabancı dil kazanım süreci bilingual eğitim modelimiz ile ikinci yabancı dil öğrenimini yaşamın doğal bir parçası olarak destekler. 

Uluslararası kabul görmüş High-scope ve doğa ilhamlı eğitim modelerine göre takım ruhu içinde çalışabilen, planlayan, gerçekleştiren, değerlendiren bireyler yetiştirmek programımızın önemli bir parçasını oluşturur.

Bizim için bir çocuğun yaratıcılığı ve hayalleri onun en önemli hazinesidir. Her zaman çocuk başkahraman olarak güçlü, zengin ve yeteneklidir. Çocuklara bu yönlerini destekleyici ve teşvik edici öğrenme ortamları sunmak merak duygularını geliştirmek, keşfe yaklaşmalarını sağlamak, öğrenmeye karşı duydukları heyecanın sürekliliğini desteklemek bu sürecin bir parçasıdır. Çünkü çocuklardaki merak onların en iyi öğretmenlerinden biri olabilir. Okullarımızda her sınıf kendine özgü bir ailedir. Bu ailede bir birey olmanın, sosyalleşmenin verdiği haz, çocuğun özgüveninin artmasını sağlar.

Çocuklarımız her biri gelişim, ihtiyaç ve yaşam biçimi bakımından birbirinden farklı ve çok değerli bireylerdir. En büyük hedefimiz, çocuğun eğlenerek öğrenmesi ve eşsiz yetenekleriyle birlikte bir birey olarak büyümesini desteklemek, kişisel gelişim ve sağlıklı yaşam için ömür boyu sürecek bir tutku aşılamaktır.

Bizleri daha yakından tanımak için sizleri her zaman okullarımıza bekliyoruz

Uzm pdg. NİLAY GÜR & AYŞE EKŞİOĞLU

Visyon & Mizyon

Çağdaş, Atatürkçü düşünceye sahip, cesur, yeniliklere ve değişime uyum sağlayabilen, yaratıcı, mutlu, duyarlı ve özgüveni yüksek bireyler yetiştirmek ve köklü kurum kimliğimizle çocuklarımızla farklılık yaratmaktır.


2-6 yaş arası çocukların gelişimsel yeterliliklerini desteklemek , yenlikçi düşünen bireyler olarak ilköğretime hazırlamak, özdenetim becerilerini geliştirmek, öğrenmenin verdiği mutluluğu yakalayarak sürdürmelerini sağlamaktır.